5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 23/09/2018 tarih ve 490.23.09.2018.-404333 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi(tipobetyenigiris.biz) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

After technical analysis and legal consideration based on the law nr. 5651, administration measure has been taken for this website (tipobetyenigiris.biz) according to decision nr. 490.23.09.2018.-404333 dated 23/09/2018 of the Telecommunication Presidency.


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr